Ze Hashem Sheli - זה השם שלי
Balulu - בלולו
Ze Hashem Sheli - זה השם שלי lyrics

» פתיח «

זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳

» פזמון «

זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳

» בית «

בלולו זה השם, את החומר מעשן
לא משחק, לא ישן, לא חושב, לא עונה
ביץ׳, אני לא מסכים לחברות עם חוזים
לא מעניין אותי כסף כי אני זה אני
הן יודעות, אני פימפ מאלפיים ושלוש
מדבר במעשים, מתכנן את התכסיסים
הם יודעים שבלולו לא משחק במשחקים
הם יודעים שבלולו לא משחק עם ילדים

» פזמון «

זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
זה ב׳־ל׳־ו׳־ל׳־ו׳, ביץ׳
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pop
Rap
Rock
R&B
Country