No edit!!
M2DK
No edit!!

» Intro «

Boo wa
Boo wa
Eh!
Ehenenen
Boo!
EheenenenHeen
Boo!
Ehehenehen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!

» Verse 1 «

Ehe Ehe Ehe Ehe Heen
Ehehehe hee hehe ehe hee
Eheheen hee eheheheheehee
Ehe ehe ehe eHeen!
Ehe heeheeheehee
Heeheeheehee
EhehehenHeeen
Ehe ehe ehe ehe eheheehee
Eheheheheeen
Ehe eheheen?
Ehe ehe eheheen...
Ehe ehe eheheen
Ehe ehe ehe ehe ehe eHeeen
Ehe ehe ehehehe ehehehe Heen!!

» Random blurb] eHeeeen!!

[Chorus «Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
EhehenheheHeen

» Verse 2 «

Ehe Eee ehe Eeeehe heehee
Eheheehee eheheheehee
EheheheHeen?
Ehe ehe ehe ehe
Ehehehe ehehehe
Ehehehe
Heeeeeeeeeeen!!!!!

» Chorus «

Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Boo!
Ehehenhenhen
Boo!
EhehenheheHeen
Eheen!
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pop
Rap
Rock
R&B
Country