Душата ми е во Битола (Dushata mi e vo Bitola)
Sefedin Bajramov
Душата ми е во Битола (Dushata mi e vo Bitola) lyrics
Сам по џаде зачекорив
Зборот збогум не го прозборив
Како да го прозборам
Кога срце не дава?
Еден дел од мене таму остана
Многу песни јас испеав
И за Стамбол си заминав
Вие ми ги чувавте
За мене ги пеевте
И во ваше срце ги запишавте
Снагата ми е во Стамбола
Душата ми е во Битола
Ако дадеш, Господе
Сега да поживеам
Сакам уште еднаш да ја прошетам
Снагата ми е во Стамбола
Душата ми е во Битола
Ако дадеш, Господе
Сега да поживеам
Сакам уште еднаш да ја прошетам
Секој сокак го сонувам
И да дојдам си посакувам
Битола, на шадрван
Лице да си измијам
Ој, таа стара песна да ја запеам
Снагата ми е во Стамбола
Душата ми е во Битола
Ако дадеш, Господе
Сега да поживеам
Сакам уште еднаш да ја прошетам
Снагата ми е во Стамбола
Душата ми е во Битола
Ако дадеш, Господе
Сега да поживеам
Сакам уште еднаш да ја прошетам
Сакам уште еднаш да ја прошетам
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Pop
Rap
Rock
R&B
Country